Reklamationsrätt

Skulle du, mot förmodan, få problem med en produkt som du har köpt av oss så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi går då tillsammans igenom hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Som underlag för reklamationer gäller alltid inköpsdatum och kvitto.

Konsumenträtt
I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.
Lagen bygger på att du som konsument ska ha rätt att reklamera en vara med ursprungliga fel. Det vill säga, fel som kan antas ha funnits redan vid köptillfället. Varan ska reklameras inom rimlig tid från att upptäckten av felet gjorts. Att kontakta säljaren inom två månader från att upptäckten gjorts ska ses som rimlig tid. Om du som köpare inte gjort en reklamation inom tre år från köptillfället förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti. 

24-månadersregeln - Ny konsumentköplag från 1 maj 2022
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom 24 månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Säljaren behöver dock inte ta ansvar för felet om han/hon kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter 24 månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Detta gäller alla produkter som köps efter den 1 maj 2022.

6-månadersregeln (gäller produkter köpta innan 1 maj 2022)
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom 6 månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Säljaren behöver dock inte ta ansvar för felet om han/hon kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter 6 månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Detta gäller alla produkter som har köpts innan den 1 maj 2022, även om de levererats senare.

I Sverige erbjuds köpare av hushållsapparater ett års garanti enligt bestämmelserna i EHL Konsumentköp 2005. Efter detta år är det alltid köparen som skall bevisa att felet är ursprungligt. Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är reparation eller omleverans, d.v.s. byte. Reparation sker alltid om detta kan ske utan större olägenhet för köparen och är ekonomiskt fördelaktigt. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens.

ARN
Vid eventuell tvist följer vi ARN. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av dig som konsument via deras webbformulär eller genom en beställd blankett. Att få tvisten prövad är avgiftsfritt. Mer information och anmälan gör du hos ARN och du kan även kontakta dem via arn@arn.se.

Som kund kan du även använda dig av europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning ODR (Online Dispute Resolution). Här kan konsumenter och företag få hjälp att lösa avtalsmässiga tvister vid onlineköp av varor och tjänster utanför domstol och till en låg avgift på ett enkelt och snabbt vis.

Du kontaktar oss vid frågor på kundservice@electroluxhome.se

Praktiska regler konsumentköplag
Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar. Information om undersökningsavgift skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.

 

 

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...