Olika lösningar

Hur ser ditt rum ut och dina förvaringsbehov? Med Sentens kan du måttanpassa efter ditt rum. Här ser du några förslag på lösningar.

Utgå från ditt rums förutsättningar
Flexibla lösningar & ytsmart förvaring
1-sidig lösning med smalt djup

U-lösning

Tvättstugelösning

Snedtakslösning

Hörnlösning

1-sidig lösning

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...