Facebook_1200x628px_19.jpg

Garanti

I Sverige erbjuds köpare av hushållsapparater ett års garanti enligt bestämmelserna i APPLiA Konsumentköp 2022. Alla garantier gäller i Sverige. Faktura/kvitto gäller som garantibevis. Förvara faktura/kvitto väl eftersom det krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. 

Vid eventuella tvister följer Electrolux Home alltid ARNs rekommendation.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Om du vill få mer information om vilka regler som gäller för företag kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0770-77 01 03 eller maila på kundservice@electroluxhome.com

Vitvaror - 5 års garanti

Hos oss på Electrolux Home är det tryggt att köpa nya vitvaror med varumärke Electrolux och AEG. 5 års garantin inkluderar även mikrovågsugnar och fläktar av varumärket Electrolux och AEG men exkluderar dammsugare och småel. Detta gäller produkter sålda fr.o.m. 1:a Januari 2012. Gäller både online och i butik.

Vad omfattar 5 års garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från inköpsdatum när produkten köptes. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?
Electrolux Service utför service genom sin egen serviceorganisation eller av Electrolux Service anvisad servicepartner.
Hur når ni oss för service? Telefon kundtjänst 0771–76 76 76 
Till Electrolux Service hemsida

Tillhandahållare av servicegarantin är
Electrolux HemProdukter AB
105 45 Stockholm

Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Normalt slitage
  • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisning, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrision eller vattenskador som omfattar men inte begränsar till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormal kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
  • Förbrukningsvaror tex batterier och lampor.
  • Icke-fuktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
  • Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över-och underkorgar, bestickskorgar, tillförsel-och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen.
  • Reparationer som inte utförts av Elektrolux Service eller om reservdelar än originaldelar har använts.
  • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningar.
  • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
  • Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för  eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Electrolux Home levererar produkten till kundens leveransadress så skall eventuella skador som uppstår under den här transporten anmälas till speditören.

Ovanstående bestämmelser anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen.

Smeg 

Vitvaror
Från och med den 1 maj 2022 erbjuder Smeg en 2-årig garanti på samtliga vitvaror. För tidigare köp av vitvaror gäller en garantiregel på 1 år, förutom diskmaskiner som köpts från och med den 1 januari 2020 som omfattas av en 5-årig garanti. Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och måste fastställas av en auktoriserad servicefirma.

För komplett information hänvisar vi till Smegs hemsida här.

Hushålls/köksprodukter

Smeg erbjuder en 2-årig garanti på alla köksprodukter med undantag för köksmaskiner köpta från 2021-01-01 och för helautomatiska espressomaskiner köpta mellan 2021-03-01 och 2022.01.31, där garantin är fem (5) år.

För komplett information hänvisar vi till Smegs hemsida här.

Kastruller och stekpannor som köpts från och med den 1 januari 2021 gäller en 5-årig garanti. För köksredskap som köpts före den 1 januari 2021 gäller den tidigare garantiregeln på 2 år. Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och täcker inte normalt slitage.

För komplett information hänvisar vi till Smegs hemsida här.

Wilfa

För Wilfamärkta produkter köpta från och med den 1 september 2020 gäller garantin i fem (5) år från inköpsdatum. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

För Wilfa Luftvärmepumpar gäller garantin i sju (7) år från inköpsdatum. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

För komplett information hänvisar vi till Wilfas hemsida här.

Ankarsrum - 7 års garanti

Maskinen AKM6230 har 7 års fabriksgaranti som omfattar maskinen exklusive den rostfria kitteln och övriga tillbehör. Garantin gäller endast för maskiner använda i det egna hushållet och när man följt de instruktioner som finns i bruksanvisningen.

För komplett information hänvisar vi till Ankarsrums hemsida här.

Kom in till din närmsta butik så berättar vi mer.

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...