Försäljningsvillkor

Alla priser anges inklusive moms på electroluxhome.se Electrolux Home ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Garanti

Electroluxhome.se säljer alla produkter med 1 års garanti enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Faktura/kvitto gäller som garantibevis. Förvara faktura/kvitto väl eftersom det krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. 

Vid eventuella tvister följer Electrolux Home alltid ARNs rekommendation.

Observera att det för företag gäller andra regler för garanti. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Om du vill få mer information om vilka regler som gäller för företag kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0770-77 01 03 eller maila på kundservice@electroluxhome.com

5 års garanti

Hos Electrolux Home får du däremot alltid 5 års garanti på alla vitvaror med varumärke Electrolux, AEG och Husqvarna. 5 års garantin inkluderar mikrovågsugnar och fläktar av varumärket Electrolux, AEG och Husqvarna men exkluderar dammsugare och småel. Detta gäller produkter sålda fr.o.m. 1:a Januari 2012.

Vad omfattar 5 års garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från inköpsdatum när produkten köptes. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?
Electrolux Service utför service genom sin egen serviceorganisation eller av Electrolux Service anvisad servicepartner.
Hur når ni oss för service? Telefon kundtjänst 0771–76 76 76 
Till Electrolux Service hemsida

Tillhandahållare av servicegarantin är
Electrolux HemProdukter AB
105 45 Stockholm

Vad omfattas inte av den här garantin?

  • Normalt slitage
  • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisning, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrision eller vattenskador som omfattar men inte begränsar till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormal kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
  • Förbrukningsvaror tex batterier och lampor.
  • Icke-fuktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
  • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
  • Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över-och underkorgar, bestickskorgar, tillförsel-och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen.
  • Reparationer som inte utförts av Elektrolux Service eller om reservdelar än originaldelar har använts.
  • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningar.
  • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
  • Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för  eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Electrolux Home levererar produkten till kundens leveransadress så skall eventuella skador som uppstår under den här transporten anmälas till speditören.

Ovanstående bestämmelser anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen.

Smeg Nordic lanserar 5 års garanti på alla diskmaskiner

Alla kunder som köper en diskmaskin från Smeg från och med 2020-01-01 får 5 års garanti.

Garantin gäller alla hushållsdiskmaskiner och semiproffsdiskmaskiner som är installerade för konsumentbruk. Alla konsumenter som har köpt en diskmaskin från Smeg från 2020-01-01 och framåt och kan uppvisa kvitto omfattas av garantin.

Vid ett serviceärende registreras ärendet utifrån gällande rutiner – viktigaste är att konsumenten alltid kan uppvisa kvitto som är från 2020-01-01 och framåt. Smegs servicepartners är informerade om den förlängda garantin.

Wilfa - 5 års garanti 

Garantin gäller i fem (5) år från inköpsdatum. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot). Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Kom in till din närmsta butik så berättar vi mer.

Reklamationsrätt

Skulle du, mot förmodan, få problem med en produkt som du har köpt av oss så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi går då tillsammans igenom hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Som underlag för reklamationer gäller alltid inköpsdatum och kvitto.

Konsumenträtt
I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.
Lagen bygger på att du som konsument ska ha rätt att reklamera en vara med ursprungliga fel. Det vill säga, fel som kan antas ha funnits redan vid köptillfället. Varan ska reklameras inom rimlig tid från att upptäckten av felet gjorts. Att kontakta säljaren inom två månader från att upptäckten gjorts ska ses som rimlig tid. Om du som köpare inte gjort en reklamation inom tre år från köptillfället förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti. 

Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Säljaren behöver dock inte ta ansvar för felet om han/hon kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. I Sverige erbjuds köpare av hushållsapparater ett års garanti enligt bestämmelserna i EHL Konsumentköp 2005. Efter detta år är det alltid köparen som skall bevisa att felet är ursprungligt. Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är reparation eller omleverans, d.v.s. byte. Reparation sker alltid om detta kan ske utan större olägenhet för köparen och är ekonomiskt fördelaktigt. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens.

ARN
Vid eventuell tvist följer vi ARN. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av dig som konsument via deras webbformulär eller genom en beställd blankett. Att få tvisten prövad är avgiftsfritt. Mer information och anmälan gör du hos ARN och du kan även kontakta dem via arn@arn.se.

Som kund kan du även använda dig av europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning ODR (Online Dispute Resolution). Här kan konsumenter och företag få hjälp att lösa avtalsmässiga tvister vid onlineköp av varor och tjänster utanför domstol och till en låg avgift på ett enkelt och snabbt vis.

Webbplatsen hittar du här.

Du kontaktar oss vid frågor på kundservice@electroluxhome.se

Praktiska regler konsumentköplag
Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar. Information om undersökningsavgift skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.

Ångerrätt

Fysisk butik
Vi hänvisar till våra villkor för öppet köp

Som kund på vår e-handel har du alltid 14 dagars ångerrätt. Detta i enlighet med distanshandelslagen, vilket innebär att om du köper en vara via tex e-handel har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag du har mottagit varan. Du står själv för returkostnaden. 

Om du ångrar ditt köp och vill skicka tillbaka en produkt ringer du 0770-77 01 03 eller mailar kundservice@electroluxhome.com. Vi betalar tillbaka ditt köpebelopp minus ev. returkostnad samt ev värdeminskning senast inom 14 dagar från det att du kontaktat oss, dock inte innan varan återsänts till oss. 

Vid mottagandet av produkten har du rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion (dvs slå på och av den eller tex köra en tom tvättmaskin/diskmaskin). Om du använder produkten mer än vad som är nödvändigt för att kontrollera produktens funktion och egenskaper är du skyldig att ersätta oss för värdeminskningen. Observera att en sådan värdeminskning kan uppgå till varans totala pris. 

Vid reklamation och omleverans eller avhjälpande av felet återbetalar vi eventuella fraktkostnader inom 14 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan.

Som konsument ansvarar du för kostnaden samt risken vid returfrakt, denna risk innefattar bland annat att produkter skadas eller kommer bort under frakt. Vi rekommenderar därför rekommenderad försändelse och att du tecknar en försäkring för varans värde med speditören. Se gärna till att fota produkten innan retur för att visa vilket skick varan är, i fall fraktskador skulle uppstå.

Vi kan också, om du beställer denna tjänst via vår kundservice på Electrolux Home returnera din beställning via Schenker mot en avgift för returkostnad och hantering. OBS, du som kund står för att varan är väl emballerad vid retur. Var vänlig kontakta kundservice ifall emballage saknas.

Kreditering av ert köp sker efter att varan har har anlänt vårt lager och vi har undersökt produkten för eventuell värdeminskning.

Ångerrätten innefattar ej kostnader för eventuell nedmontering vid köp av luftvärmepump och Electrolux Home åtar sig ej att återställa fasad eller annan del av hus som bär märken av installationen.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att makulera order vid uppenbara fel vare sig det gäller felaktigheter såsom prisfel, tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar. Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen. Vi reserverar oss även för förseningar samt slutförsäljning. Om en beställd produkt är slut förbehåller vi oss rätten att skicka en likvärdig ersättningsvara istället. Du har då givetvis full returrätt och får pengarna tillbaka för både vara och frakt om du inte är nöjd. Att få en vara man inte har beställt är en giltig grund för reklamation enligt konsumentköplagen.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Konsumentverket har upprättat ett standardformulär som du kan använda om du ångrar ditt köp. Du finner detta formulär på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

OM du inte är konsument: Observera att företag inte har rätt att returnera en produkt om orginalemballage/förpackning har öppnats – ångerrätten gäller endast konsument.

Öppet köp

Fysisk butik
Vi erbjuder dig att återlämna en produkt köpt av oss inom 14 dagar, så länge som den inte är använd och att den återlämnas i sin originalförpackning, med kvitto. Som kund har du möjlighet att återlämna produkten till den Electrolux Home butik som passar bäst. Detta gäller dock inte speciellt hembeställda varor. För beställd köksorder gäller vad som framgår i avtalet med dig. Är ordern beställd kan den annulleras endast innan produktionen av köket börjat.

E-handel
Vi hänvisar till våra villkor för ångerrätt

Kvitto - garantibevis

Kvitto
Ni får ett kvitto i kassan när ni har genomfört ert köp, detta går att printa ut men det kommer även att skickas till er uppgivna mailadress. Detta är er orderbekräftelse/garantibevis.

Orderbekräftelse
Ni får en orderbekräftelse via mail när er order är lagd, viktigt att ni uppger korrekt emailadress i kassan så bekräftelsen kommer fram. Detta är ert garantibevis på er/era produkter (behövs t.ex. vid reklamation). På er orderbekräftelse ser ni detaljer på ert köp.

Har ni frågor ang leverans eller annat kontakta supporten på tel 0770-77 01 03

Leverans av gods

Produkter som köps på electroluxhome.se levereras i hela Sverige, med undantag för öar** som inte är tillgängliga via biltransport (Trafikverkets gratisfärjor räknas som passabel väg). Om du är tveksam på om vi kan leverera till dig får du gärna kontakta

Leveransinformation

Leveranstiden är 3-10 arbetsdagar beroende på var i landet man bor och förutsatt att det som beställs finns i lager (produkter som ej finns i lager har leveranstid från 21 dagar till 6 månader). Produkterna kommer att skickas så fort det är möjligt och transportören kommer kontakta er för att bestämma leveransdag.

Det är viktigt att ett korrekt telefonnummer och mailadress anges vid beställning för att säkerställa den kontakt som behövs för att kunna få leveransProdukter levereras inte om kontakt ej uppstått.

Produkterna kommer att levereras till din port om du bor i lägenhet eller till din tomtgräns efter att identitetskotroll har skett. 

OBS! Om ni inte tar emot leverans från Bring vid avtalad tid, blir ni fakturerad för en extra utkörningskostnad på 599:-

Mottagande av gods 

Vid mottagande av gods är det viktigt att kontrollera att det är rätt produkter som lämnas samt inspektera om det finns någon skada på emballaget. Vid synlig skada (skada på emballaget) bör en notering göras på chaufförens exemplar av fraktsedeln. Som skada räknas både synlig och dold skada, därav är det viktigt att även avemballera och inspektera produkten för att se om det finns någon dold skada. 

Vid mottagande av gods kommer identitetskontroll att ske. Levererande chaufför kommer att begära att få se en giltig legitimationshandling med uppgifter som stämmer med aviseringen till mottagaren. Om mottagaren låter ombud ta emot godset skall ombudet, utöver att styrka sin egen identitet på samma sätt som en mottagare, visa upp mottagarens giltiga identitetshandling. Om giltig legitimationshandling inte kan uppvisas enligt ovan eller om det finns andra oklarheter kring fastställande av att avlämnande sker till rätt mottagare kommer godset inte att utlämnas utan i stället återtas. 

Transportskada

Om produkten skulle vara skadad när den kommer till dig ber vi dig göra en reklamation och maila till kundservice@electroluxhome.com eller ring telefonnummer 0770-77 01 03 snarast möjligt, inom skälig tid. Vänligen ange namn, telefonnummer samt bild på skadan i mailet till kundservice för snabbare handläggning.

Tänk på att produkten inte får användas samt att behålla allt emballage för att transportören skall ha möjlighet att besiktiga både produkt och emballage.

Vid eventuell leveransförsening

Vid leveransförsening mer än 7 dagar, kommer ni bli kontaktade av vår support på det telefonnummer ni har uppgett vid orderläggning.

**Ö-leveranser

Bor ni på en Ö och vill ha hemleverans kontakta vår support för offert
Telefon: 0770 - 77 01 03
Mail: kundservice@electroluxhome.com

Avtalad tid

Med avtalad tid menas att kontakt har tagits av Bring med kund och båda parter har kommit överens om leveransdag och datum. Om kund inte är hemma vid avtalad leveranstid, kommer kunden att bli fakturerad 599:- i extra utkörningskostnad.

Installation

Information och prisuppgifter för köp av installation via hemsidan

Installationen av er produkt sker med hjälp av Bring i samband med leverans. I all vår installation ingår avemballering och retur av emballage. Vid val av installation måste man välja leverans med inbärning

Leverans med inbärning 599:-

Leverans med inbärning side-by-side 1098:-


Installation efter leverans 499:- *

Installation side-by-side 499:-*

Installation och retur efter leverans 1048:- *

Vid val av retur i samband med installation så ingår avinstallering av gammal produkt.

OBS installation kan endast göras mot befintligt eluttag, framdragen vattenkoppling. All information gällande kundens ansvar inför installation finner du här

För information och prisuppgifter när du handlar i butik, var vänlig kontakta din butik

Installation av luftvärmepump

För installation av luftvärmepumpar gäller att installation kan bokas om kostnadsfritt fram tills 48 timmar innan den planerade tiden. Om ändring sker senare än 48 timmar förbehåller sig Electrolux Home rätten att ställa ut en faktura på 2500 kr för utebliven beläggning av personal.

Mer information om vad som ingår i våra olika installationer av luftvärmepumpar hittar du här. 

ROT-avdrag
Om du köpte en installation av luftvärmepump med rotavdrag, har du redan betalat ett lägre pris. Electrolux Home sköter kontakten med Skatteverket och du som kund behöver därför informera oss om:
● Ditt personnummer
● Din fastighetsbeteckning
Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven för rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av rotavdraget förbehåller sig Electrolux Home rätten att efterfakturera dig som kund motsvarande belopp.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontaka vår kundtjänst.

* Installation när ni bor på en Ö

Bor ni på en Ö och vill ha installation kontakta vår support för offert
Telefon: 0770 - 77 01 03
Mail: kundservice@electroluxhome.com

Skriv ut

Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.