Electrolux - Better living program

Programmet Better Living har utformats av Electrolux. Det är en handlingsplan över 11 år med syftet att skapa en mer hållbar livsstil i världen. I fokus finns en utvecklingslista med 100 djärva åtgärdspunkter som Electrolux lovar att genomföra före 2030.

100 åtgärdspunkter

Den centrala delen i programmet Better Living är en lista med åtgärdspunkter som Electrolux lovar att genomföra under 11 år. Listan kommer att utvecklas med tiden: före 2030 kommer den att innehålla 100 åtgärdspunkter ‒ varje punkt styr Electrolux mot fyra huvudmål som finns definierade i kategorierna Better Eating, Better Garment Care, Better Home Environment och Better Company. 

Åtgärderna innefattar samarbeten med partners, experter i branschen och respekterade changemakers ‒ även andra varumärken ‒ runt om i världen. Alla måste hjälpas åt för att framtiden ska bli hållbar!

Målet 2030

Better Eating

Målet är att inspirera fler till en livsmedelskonsumtion som gynnar både människor och planeten. Näringsvärdet i människors mat ska förbättras, samtidigt som det ska vara roligt att använda sig av mer hållbara ingredienser ‒ och då särskilt växtbaserade alternativ. Electrolux vill också bidra till att minska matavfallet på alla sätt de kan.

Målet 2030: Göra hållbar kosthållning till ett förstahandsval.

Läs mer här

Better Garment Care

Genom att modernisera teknik och inspirera till bättre skötsel av alla tyger, strävar Electrolux efter att förlänga klädesplaggs livslängd samtidigt som de vill reducera miljöpåverkan. De vill också bidra till en mer hållbar modebransch.

Målet 2030: Halvera miljöpåverkan genom att förlänga klädernas livslängd.

Läs mer här

Better Home Environment

Electrolux strävar efter att hjälpa människor till att få renare luft hemma. De utforskar sätt att förbättra luftkvalitet och klimat inomhus, och de delar med sig av enkla metoder för att ta bort smuts och damm i hemmet. Electrolux kommer också att arbeta med nya metoder för kontinuerlig övervakning och optimering av hemmiljön med hjälp av uppkopplade produkter.

Målet 2030: Göra alla hem fria från skadliga allergener och föroreningar.

Läs mer här

Better Company

Genom en mer ansvarsfull produktion och inköp är Electrolux mål att göra deras tillverkning klimatneutral med drift av fabriker utan avfall. De vill utveckla sina produkter i linje med FN:s klimatmål, och de kommer att använda sig av affärsmodeller som optimerar resursanvändningen.

Målet 2030: Göra sin affärsverksamhet klimatneutral och cirkulär.

Läs mer här

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...