Ny energimärkning 2021

Från och med mars 2021 infördes en ny energimärkning på några av våra produktgrupper. Det är EU-länderna som gemensamt beslutat att ersätta energimärkningen med skalan A+++ till D med en ny skala som sträcker sig från A till G. Anledningen till att man beslutat att ändra skalan är för att produkterna blivit allt mer effektiva tack vare utveckling.

Produktgrupper som berörs av den nya energimärkningen

Den nya energimärkningen omfattar en rad olika produktgrupper och gäller både produkter som redan finns på marknaden samt nya produkter som säljs från och med 2021.

Produktgrupperna som berörs av detta är:

Klicka på produktgruppen för mer information om hur du läser av den nya energimärkningsetiketten.

Ny energimärkning – varför behövs den?

EU:s regler om energimärkning har uppmuntrat och drivit på en utveckling mot mer energieffektiva produkter under flera års tid. Energimärkningen har genom åren varit så effektiv, bland annat tack vare kraven på ekodesign och prestanda, att man behövde uppdatera den tidigare skalan.

Med den nya energimärkningen vill man vidare göra det enklare för konsumenten att jämföra olika produkters energiförbrukning och därmed göra mer informerade och energismarta val när de köper nya produkter. I förlängningen hoppas man även på att detta ska leda till minskad energiförbrukning och miljöpåverkan.

Så fungerar den nya energimärkningen – vad du behöver veta

Den nya energimärkningen använder en skala från A till G, där A står för mest energieffektiv och G för minst energieffektiv. Skalan är strängare än den gamla energimärkningen (A+++ till D) vilket innebär att det blir svårare för produkter att uppnå höga betyg. I praktiken innebär detta att en produkt som innan hade energimärkningen A+++ kan bli kategoriserad som B eller D med den nya skalan.

Energimärkning – ny vs. gammal

Alla produktgrupper kommer inte att börja använda den nya energiskalan direkt, och det kommer till en början att finnas två varianter på energimärkningen samtidigt. Skalan A+++ till D kommer alltså fortsättningsvis att synas på vissa produkter ute i butikerna, men så småningom kommer den nya skalan att införas för även dessa produktgrupper.

QR-kod ger konsumenten mer information

En annan nyhet med den nya energimärkningen är att den inkluderar en QR-kod som konsumenter kan skanna med sin mobiltelefon för att få mer information om produkten. Syftet med QR-koden är bland annat att skapa ökad transparens mellan konsument och företag, då konsumenten får tillgång till information såsom energiförbrukning och livslängd för den specifika produkten.

Spara pengar genom att ha koll på energimärkningen

I många hem förbrukas stor del av hushållselen i köket där vi har många vitvaror, och sambandet mellan kostnaden och energieffektiviteten säger sig nästan själv. Att välja till exempel en kyl eller frys som tillhör energieffektivitetsklass A kan innebära att du endast behöver hälften så mycket energi än om du väljer produkter märkta med energieffektivitetsklass G. Vilket innebär att du kan halvera driftkostnaderna för dina produkter genom att ta en extra titt på energimärkningen när du ska köpa nya vitvaror. En ny kyl och frys drar dessutom i snitt bara en tredjedel så mycket energi jämfört med äldre modeller.

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...