Varmepump_Narvik25_800x440.png

Varför luftvärmepump?

Det finns många anledningar till att välja en luftvärmepump som uppvärmningsalternativ, det är bland annat både ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Här nedan har vi listat 5 övertygande skäl till att välja en luftvärmepump.

En luftvärmepump är ett utmärkt uppvärmningsalternativ som maximerar värdet genom att utnyttja befintlig energi i luften. Under varmare dagar vänder processen, vilket ger kylning genom att luftvärmepumpen driver ut värmen inifrån. 

När korrekt underhåll utförs regelbundet kan en luftvärmepump vara i drift i 10 till 15 år, och eventuellt ännu längre.

Så varför ska du överväga att investera i en luftvärmepump?

1. Kostnadsbesparingar

Den främsta fördelen med en luftvärmepump ligger i energieffektiviteten, vilket resulterar i betydande energikostnadsbesparingar genom minskade uppvärmningskostnader.

Hur sparar en luftvärmepump energi?

En luftvärmepump använder betydligt mindre el jämfört med sin värmeeffekt. Detta leder till högre energiavkastning och minskar effektivt dina elkostnader.

Denna verkningsgrad återspeglas i värmepumpens Coefficient of Performance (COP), som anger energibesparingar vid en given temperatur, ofta mätt vid +7 grader utomhus och +20 grader inomhus. 

En COP på 1:5 betyder att luftvärmepumpen ger fem gånger så mycket energi som den förbrukar.  

2. En behaglig inomhustemperatur

En av fördelarna med en luftvärmepump är att den på ett effektivt sätt fördelar värmen jämnt över stora ytor och säkerställer en behaglig inomhustemperatur i hela ditt hem. Andra värmekällor som kaminer och element koncentrerar värmen kring platsen där den placeras i mycket större utsträckning.

3. Miljövänlig värmekälla

En luftvärmepump är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med andra värmekällor eftersom den utnyttjar förnybar energi och genererar mer värmeenergi än den förbrukar i el. Så genom att installera en energieffektiv luftvärmepump bidrar du till lägre energiförbrukning och därmed minskade CO2-utsläpp.

4. Kylfunktion

En luftvärmepump kan även fungera som luftkonditionering under sommarens varma perioder.
Med en luftvärmepump drar du nytta av en 2-i-1-lösning som både kan värma upp ditt hem under kalla dagar och kyla ner det under varma sommardagar. Bra för både plånboken och miljön. 

5. Luftrening

Majoriteten av de luftvärmepumpar vi säljer är utrustade med aktivt kol- och jonfilter och renar luften och eliminerar lukter och bakterier. Dessutom har även de flesta ett biologiskt antibakteriellt filter som effektivt bekämpar pollen.

Viktiga överväganden när du köper en luftvärmepump

Det är viktigt att se till att din fastighet är lämplig för en luftvärmepumpsinstallation. Tänk på att en luftvärmepump består av både en inomhus- och utomhusdel, som ska placeras i nära anslutning till varandra.

För de som bor i fastigheter i nära anslutning till sina grannar, som lägenheter eller radhus, är det avgörande att placera utomhusenheten på ett sätt som minimerar störningar för grannar. Dessutom bör man även noggrannt överväga den idealiska placeringen inomhus för att säkerställa optimal luftfördelning.

Att välja öppna ytor rekommenderas vid beslut om luftvärmepumpens placering.

Våra luftvärmepumpar använder luft-till-luft-metoden

Våra luftvärmepumpar använder en luft-till-luft-metod, med en förångare placerad på husets yttervägg som utvinner värme från den omgivande luften.

I förångaren är temperaturen på utsidan avsevärt högre än på insidan. Följaktligen överförs värme till den cirkulerande vätskan i luftvärmepumpen. Denna vätska har så låg kokpunkt att den tillförda energin får den att avdunsta.

Underhåll av luftvärmepumpen

Regelbundet underhåll är avgörande för att säkerställa optimal prestanda för din luftvärmepump.

Rengöring

Det är viktigt att regelbundet rengöra luftvärmepumpens filter. Annars kan det leda till överdrivet buller och minskad effektivitet. Helst bör dammfiltret rengöras en gång i månaden vilket du enkelt gör genom att ta bort filtren och dammsuga dem rena från eventuellt damm.

Det är också fördelaktigt att ibland tvätta filtren med mild tvål för att eliminera fettuppbyggnad.

Professionell service

Vi rekommenderar också att du schemalägger regelbunden professionell service. Under ett servicebesök kommer inomhus- och utomhusdelen att rengöras noggrant, vilket optimerar driften och minimerar risken för fel.

Serviceteknikerna kommer också att kunna identifiera potentiella problem som kan uppstå, vilket möjliggör snabba reparationer eller byten av delar. Regelbunden service förlänger på så vis luftvärmepumpens livslängd.

Regelbunden service fungerar också som en värdefull dokumentation av korrekt underhåll, vilket kan vara användbart vid eventuella garantirelaterade incidenter.

Att investera i underhållet av din värmepump säkerställer dess livslängd och effektiv drift, vilket ger dig konsekvent komfort och energibesparingar.

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...