Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill i denna policy informera och förklara vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, och vad du har för rättigheter gällande dem. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Innehållsförteckning:

 1. Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av dem? 
 2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför? 
       3.1 För att hantera köp
       3.2 För att hantera köksbokningar/förfrågningar/kökskatalogbeställningar samt produktreservationer till butik via formulär
       3.3 För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
       3.4 För att hantera kundserviceärenden
       3.5 För att hantera deltagande i tävlingar
       3.6 För att hantera prenumeration av nyhetsbrev
       3.7 För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system
 4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
 5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 7. Var behandlar vi dina personuppgifter?
 8. Vad har du för rättigheter? 
       8.1 Du har rätt till registerutdrag
       8.2 Du har rätt att rätta felaktig information
       8.3 Du har rätt att begära radering
       8.4 Du har rätt till begränsning av behandling
       8.5 Du har rätt till dataportabilitet
       8.6 Du har rätt att göra invändningar
 9. Hur hanterar vi personnummer?
 10. Hur skyddas dina personuppgifter?
 11. Vad är cookies och hur använder vi det?
 12. Kan du själv styra användningen av cookies?
 13. Konverteringsmätning med Facebookpixeln
 14. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
 15. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
 16. Ändringar av integritetspolicyn

1. Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av dem?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Allt man gör med personuppgifter ses som behandling. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Electrolux Hemprodukter AB
S:t Göransgatan 143
105 45 Stockholm
Organisationsnummer: 556010-6626

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

3.1 FÖR ATT HANTERA KÖP

Personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, email, telefonnummer), betalningsinformation, kreditupplysning (vid betalning med faktura), orderinformation, användaruppgifter (för inloggade medlemmar).

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna hantera betalning, leverera varor, kontakta dig med information om leveransen samt hantera reklamations- och garantiärenden. Vid betalning med faktura måste vi även kunna identifiera dig och göra en kreditupplysning. 
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills att betalning och leverans är genomförd. Därefter sparas uppgifterna i ytterligare 5 år för att vi ska kunna hantera eventuella garantiärenden. Kvitton sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutas i bokföringssyfte.

3.2 FÖR ATT HANTERA KÖKSBOKNINGAR/FÖRFRÅGNINGAR/KÖKSKATALOGBESTÄLLNINGAR SAMT PRODUKTRESERVATIONER TILL BUTIK VIA FORMULÄR

Personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter (email, telefonnummer, adress), kommentarer du ev lämnar i formuläret.

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna hantera din bokning/förfrågan/beställning, skicka bokningsbekräftelse/svar och komma i kontakt med dig gällande bokningen/förfrågan eller eventuellt leverera katalogen. 
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills att tjänsten genomförts. Därefter sparas uppgifterna i vår databas i max 1 år tills nästa schemalagda rensning genomförs. Vill du att vi ska radera dina uppgifter tidigare än så är du välkommen att kontakta oss.

3.3 FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, email, telefonnummer), betalningsinformation, betalningshistorik, eventuell korrespondens, användaruppgifter (för medlemmar).

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. reglerna om produktansvar och produktsäkerhet,
vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills att betalning och leverans är genomförd. Därefter sparas uppgifterna i ytterligare 5 år för att vi ska kunna hantera eventuella garantiärenden.

3.4 FÖR ATT HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

Personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter (t.ex. email, telefonnummer), din korrespondens.

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, besvara eventuella frågor samt utreda eventuella klagomål. 
Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundservicen.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills att ärendet är utrett och avslutat.

3.5 FÖR ATT HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR

Personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, email, telefonnummer), tävlingsbidrag.

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna kommunicera med dig gällande tävlingen, utse vinnare samt förmedla vinsten. 
Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt intresse av deltagandet i tävlingar.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills det att tävlingen är avslutad och vinnaren utsedd.

3.6 FÖR ATT HANTERA PRENUMERATION AV NYHETSBREV

Personuppgifter: Email, namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress).

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna skicka ut våra nyhetsbrev till dig samt för att kunna kommunicera lokala erbjudanden. 
Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose ditt intresse av mottagande av nyhetsbrevet och vårt intresse av att leverera relevant innehåll.

Lagringsperiod: Vi lagrar dessa uppgifter tills att du avslutar din prenumeration. Därefter sparas uppgifterna i vår databas i max 1 år tills nästa schemalagda rensning genomförs. Vill du att vi ska radera dina uppgifter tidigare än så är du välkommen att kontakta oss.

3.7 FÖR ATT UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM

Personuppgifter: Ålder, kön, bostadsort, köp- och användargenererade data (t.ex. klick och vilka sidor du besöker), teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språk, webbläsarinställningar, tidszon och plattform), hur du når och lämnar sajten etc.

Varför: Vi samlar ovan nämna personuppgifter för att kunna leverera en användarvänlig upplevelse när du besöker vår hemsida och använder våra tjänster. 
Denna insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ert intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Lagringsperiod: 36 månader från insamlandet av informationen.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss eller uppgifter som vi samlar in när du t.ex. lägger en order kan vi även komma att be om uppgifter gällande kreditvärdighet från Payex och Ecster. Uppgifter gällande kreditvärdighet sparas dock inte hos oss.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. 
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Leveranser (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas, de följer våra säkerhetskrav och får endast tillgång till personuppgifter för ändamål som är förenliga med de vi samlat in uppgifterna för.
Det kan även bli aktuellt att vi delar dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det är de företagens integritetspolicy för hantering av personuppgifter som gäller. 
Det kan vara följande företag:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (betaltjänstleverantörer).
 • Företag inom Electrolux-gruppen.

Vi kan även komma att kombinera persondata med annan information som samlats online eller offline i den mån det är tillåtet enligt lag, samt information som delats av tredjepartsleverantörer, och använda informationen för aktiviteter beskrivna i denna integritetspolicy. Vi kan i sådana fall anonymisera information vi samlat (informationen kan då inte längre förknippas med en användare och innehåller därför ingen personlig data).

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du hittar specifik information om hur länge vi sparar dina personuppgifter under ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?”. I övrigt gäller att vi inte sparar dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet eller vad som krävs enligt lag.

7. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra egna IT-system finns inom EU/EES. I vissa fall kan det hända att vi behöver skicka personuppgifter utanför EU/EES, det kan exempelvis vara loggfiler vid systemsupport eller att någon underleverantör till våra personuppgiftsbiträden lagrar data i ett land utanför EU/EES. Vi ser i dessa fall till så endast nödvändiga uppgifter för ändamålet delas och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som innan EU/EES.

8. Vad har du för rättigheter?

8.1 DU HAR RÄTT TILL REGISTERUTDRAG

Om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparat om dig så har du rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Vi levererar då ett utdrag över den informationen vi har registrerad om dig. En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen till oss. Du måste alltså skriva ett papper som du skriver under och skickar iväg med post, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Du har rätt till att få ett registerutdrag gratis per år.
Vid en begäran av registerutdrag kan det hända att vi vänder oss till dig med frågor om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

8.2 DU HAR RÄTT ATT RÄTTA FELAKTIG INFORMATION

Vi försöker i så stor utsträckning vi kan se till att de personuppgifter vi har är korrekta. Men du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas ifall vi råkar har felaktiga uppgifter.

8.3 DU HAR RÄTT ATT BEGÄRA RADERING

Du kan kontakta oss och begära att de uppgifter vi har om dig raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Det finns undantag från rätten till radering, det kan vara i fall då det är nödvändigt att vi har informationen för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

8.4 DU HAR RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådant fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

8.5 DU HAR RÄTT TILL DATAPORTABILITET

I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Vi är då skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av dina personuppgifter. Det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

8.6 DU HAR RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

9. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer endast att behandla ditt personnummer i de fall vi fått samtycke från dig eller där det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

11. Vad är cookies och hur använder vi dem?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din enhet. 
Vi använder cookies för att kunna förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt. Vi använder cookies för att möjliggöra övergripande analyser av våra besökares användande av tjänsterna och för att spara funktionella inställningar som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.
En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i din enhets minne under tiden du är inne på vår hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Permanenta cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

12. Kan du själv styra användandet av cookies?

Ja, det kan du. Under inställningar för din enhet kan du justera inställningarna för cookies. Du kan bland annat blockera cookies eller radera cookies. Men ha i åtanke att vissa tjänster hos oss kanske inte fungerar om du blockerar cookies.

13. Konverteringsmätning med Facebookpixeln

På vår hemsida använder vi en ”Facebook-pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Det är en cookie, en liten textfil, som lagras på din dator och sedan kan anropas på nytt. Med hjälp av denna kan användarnas beteende spåras efter det att de har tittat eller klickat på en Facebook-annons. På så sätt kan vi samla in information om Facebook-annonsernas effekt för statistiska och marknadsföringsrelaterade ändamål. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss och inrymmer alltså ingen möjlighet att koppla dem till användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas uppgifterna av Facebook på så vis att de går att koppla till respektive användarprofil och Facebook kan också använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks integritets- och sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan ändra inställningar för Facebook och dess partners möjlighet att visa annonser innanför och utanför Facebook på Facebooks plattform.
En cookie kan lagras på din dator för detta ändamål. I och med att du använder webbplatsen och godkänner vår användning av cookies förklarar dig införstådd med att Facebook-pixel används för att spåra webbplatsbesökarnas beteende.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Facebook-pixel används för att spåra webbplatsbesökarnas beteende. Återkallelsen ska göras skriftligen (per brev eller e-post) till oss.

14. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Med tillsyn menas att Datainspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs. Om du anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

15. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Vi hänvisar till vår kundservice vid frågor om dataskydd, de når du enklast via email till kundservice@electroluxhome.com

16. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. I de fall ändringarna är av omfattande roll kommer vi informera om detta via vår hemsida och email till dig som är medlem. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår hemsida.


Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2018-06-19
Ansvarig utgivare: Electrolux Hemprodukter AB

Skriv ut

Vi bearbeter din beställning, vänligen vänta...