City-svartbets-01-1500x1050.png
  • Välj din närmsta butik för kontaktuppgifter

Efterfrågan på nya kök fortsatt stor

Rekordhögt intresse för Electrolux Homes egna hållbara köksserie Sentens.

I vågen av pandemins framfart kunde vi redan under år 2020 se en ökad efterfrågan på nya kök. En trolig orsak är att vi satsat mer på våra hem, då möjligheten att ta sig utanför hemmets väggar begränsats avsevärt. Efterfrågan på nya kök har varit fortsatt stor under hela 2021. Fortfarande är design, stil och pris avgörande faktorer för vårt köksval, men vi kan se en större och större miljömedvetenhet även kring val av kök.

Electrolux Home erbjuder en köksserie vid namn Sentens som kombinerar ett av marknadens bredaste kökssortiment, från modern minimalism till gammaldags lantlig charm, med hållbarhet. Oavsett om det är ett minimalistiskt designkök eller ett mysigt lantkök, anpassat till ett rum och kök eller den stora sekelskiftesvillan, finns alltid hållbarhet i fokus hos Sentens.

Electrolux Home har sett ett rekordhögt intresse för sina kök, med ett ökat antal köksbokningar, fler kundförfrågningar och besök både till butik och hemsida.

Omsorgsfullt utvalt

Electrolux Homes köksserie Sentens är tillverkat i Tidaholm och majoriteten av köken är miljömärkta med Svanen. Det innebär att allt material är valt med stor omsorg, som värnar om miljön. Allt från trä som kommer från välmående skogar till färg, lim, plast och metall utan miljöfarliga och ohälsosamma ämnen. Köken är dessutom utformade för att hjälpa människor att på ett enkelt sätt vara miljösmarta i sin vardag och sina kök. Som att förse köken med energibesparande blandare/kranar, energieffektiv LED-belysning, smart käll- och sopsortering och plats för egna odlingshyllor. Svensktillverkade kök med korta transporter inom landet innebär också ett mindre avtryck på miljön.

Kök för generationer

Svanen - En miljömärkning som ger trygghet

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen. Det är en miljömärkning som hjälper konsumenten att göra ett både bra och tryggt val för miljön. Väljer konsumenten ett Svanenmärkt kök kan denne räkna med att det har klarat hårda miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav – och därmed att köket håller i generationer framöver.

Electrolux Home förser Svanen med dokumentation, intyg och tester för granskning och godkännande av sina produkter.

Krav som ställs:

  • Ingående kemikalier ska innehålla ett minimum av farliga ämnen.
  • Trävaror ska ha ett ursprung som går att spåra och innehålla trä från certifierade skogsbruk.
  • Trävaror ska ha låga emissioner av farliga ämnen.
  • Ytbehandling ska ske i kontrollerade system med vattenbaserade färger och UV-buren färg.

I granskningen ingår även en så kallad livscykelanalys, där bland annat krav ställs på hur produkten tas om hand när den är förbrukad. Detta innebär att Electrolux Home skickar med källsorteringsinstruktioner och miljövänliga förpackningsmaterial för insamling och återvinning.

Skriv ut