Reklamationsrätt & Garanti - Electrolux Home

Hitta din butik

Hem

Sök

Reklamationsrätt & Garanti

Reklamatinosrätt & Garanti i våra fysiska butiker

Öppet köp
Vi erbjuder dig att återlämna en produkt köpt av oss inom 14 dagar, så länge som den inte är använd och att den återlämnas i sin originalförpackning, med kvitto. Som kund har du möjlighet att återlämna produkten till den Electrolux Home butik som passar bäst. Detta gäller dock inte speciellt hembeställda varor. För beställd köksorder gäller vad som framgår i avtalet med dig. Är ordern beställd kan den annulleras endast innan produktionen av köket börjat.

Reklamationer
Skulle du, mot förmodan, få problem med en produkt som du har köpt av oss så hör genast av dig till din Electrolux Homebutik. Vi går då tillsammans igenom hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Som underlag för reklamationer gäller alltid inköpsdatum och kvitto. Kontakta din Electrolux Home-butik så hjälper vi dig.

Konsumenträtt
I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.
Lagen bygger på att du som konsument ska ha rätt att reklamera en vara med ursprungliga fel. Det vill säga, fel som kan antas ha funnits redan vid köptillfället. Varan ska reklameras inom rimlig tid från att upptäckten av felet gjorts. Att kontakta köparen inom två månader från att upptäckten gjorts ska ses som rimlig tid. Om du som köpare inte gjort en reklamation inom tre år från köptillfället förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti. 

Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Säljaren behöver dock inte ta ansvar för felet om han/hon kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. I Sverige erbjuds köpare av hushållsapparater ett års garanti enligt bestämmelserna i EHL Konsumentköp 2005. Efter detta år är det alltid köparen som skall bevisa att felet är ursprungligt. Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är reparation eller omleverans, d v s byte. Reparation sker alltid om detta kan ske utan större olägenhet för köparen och är ekonomiskt fördelaktigt. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens.

Praktiska regler konsumentköplag
Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar. Information om undersökningsavgift skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.

5-års garanti

Hos Electrolux Home får du alltid 5 års garanti på alla vitvaror med varumärke Electrolux och Husqvarna. 5 års garantin inkluderar integrerade mikrovågsugnar och fläktar av varumärket Electrolux och Husqvarna men exkluderar dammsugare och småel. Detta gäller produkter sålda fr.o.m. 1:a Januari 2012.

Vad omfattar 5 års garantin ?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från inköpsdatum när produkten köptes. Faktura/kvitto gäller som garantibevis (Originalkvittot) Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?
Electrolux Service utför service genom sin egen serviceorganisation eller av Electrolux Service anvisad servicepartner.

Tillhandahållare av servicegarantin är
Electrolux HemProdukter AB
105 45 Stockholm

Vad omfattas inte av den här garantin?

 • Normalt slitage
 • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisning, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrision eller vattenskador som omfattar men inte begränsar till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormal kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
 • Förbrukningsvaror tex batterier och lampor.
 • Icke-fuktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader.
 • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack.
 • Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över-och underkorgar, bestickskorgar, tillförsel-och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen.
 • Reparationer som inte utförts av Elektrolux Service eller om reservdelar än originaldelar har använts.
 • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningar.
 • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
 • Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för  eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om Electrolux Home levererar produkten till kundens leveransadress så skall eventuella skador som uppstår under den här transporten anmälas till speditören.

Ovanstående bestämmelser anknyter till och kompletteras av Konsumentköplagen.

Kom in till din närmsta butik så berättar vi mer.

 

Electrolux Service
Behöver du hjälp med något av varumärkena AEG, Electrolux, Volta, Zanussi, Elektro Helios eller Husqvarna. Kontakta din Electrolux Home-butik eller Electrolux Service. Med totalt 250 servicetekniker som med utgångspunkt från ett 40-tal servicestationer, från Malmö i söder till Kiruna i norr, sköter de installation och service via hembesök över hela landet. Varje servicestation är komplett utrustad med egna reservdelslager, specialverktyg och miljöutrustning för omhändertagande av bland annat freon och andra miljöfarliga varor.

Electrolux Service är även ackrediterade av Swedac för installation och service av luftpumpar samt luftvärmepumpar.

Electrolux Service - vår servicepartner erbjuder dig:

 • Hög personlig tillgänglighet på service och rådgivning
 • Hjälp med installation inklusive omhändertagande av den gamla produkten vid byte till ny
 • Säker funktion genom en fackmässig installation, igångkörning och handhavande instruktion
 • Enkel och snabb tillgång till originalreservdelar och tillbehör i någon av våra 40-tal service butiker

Kontakt:
Telefon: 0771-767676

Till Electrolux Service hemsida »Till toppen
Laddar...

Denna webbsida använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen utan att ändra din webbläsares cookie-inställningar samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa våra cookie-riktlinjer.

Behöver du hjälp? Chatta med oss